Gula

B-vitaminbrist är något som kan drabba alla, men är främst vanligt hos äldre personer. Kroppens grundläggande funktioner har stort behov av B-vitaminer och din hälsa kan påverkas en hel del om du har brist på detta vitamin. Det kan ta flera år, innan symptom på b-vitaminbrist syns eller bryter ut. Anar du själv att du har brist på B-vitamin, så kontakta en läkare. Riskerna är annars stora att du utvecklar anemi eller får bestående skador på nervsystemet.
Symptomen på B-vitaminbrist brukar i första skedet, visa sig som trötthet. Man kan även få sveda på tungan och har ditt nervsystem redan skadats, så känner du av stickningar och domningar i fötterna och får en dålig balans. Du kan även få en nedsatt känsel. B-vitaminbrist kan även ge dig störningar i minnet, hjärtklappningar, depressioner och det kan även leda till ofrivillig barnlöshet hos båda män och kvinnor.
Vi människor har behov av D-vitamin och det är ett vitamin som bildas naturligt i kroppen när solen lyser. I Sverige är det dock vanligt med brist på D-vitamin, eftersom vi har en så pass kort sommar. Det finns även D-vitamin i maten vi äter, men det är alldeles för liten mängd för att tillgodose vårt behov. Brist på D-vitamin påverkar hälsan på många olika sätt, och kan leda till en mängd olika sjukdomar.
Det är viktigt att få i sig D-vitamin, för vårt skelett och det rekommenderas alltid att barn får tillskott med D-droppar när de är små. Vi vuxna har också behov av att tillsätta extra D-vitamin med hjälp av tillskott.

No Comments :(

Comments are closed.