Gula

är ett vanligt sätt att att hantera mycket på. Och visst är det ett mål att kunna hantera mycket på egen hand utan att behöva ta hjälp av andra. Men en del saker är lite mer komplexa än andra att ta hand om själv.  Som det här med att bygga ett hus. Drömmen för många, att kunna skapa, att kunna designa precis som man vill ha det. Men husbyggande kräver en hel del; både ifråga om kapital och framför allt kunnande. Så där kan det kanske vara på sin plats att ta hjälp av någon hustillverkare på de delar man är osäker på. Lätt hänt att arbetet blir lite för komplext och tar för lång tid samt blir alldeles för dyrt om man skall göra ett husbygge helt på egen hand.