Gula

Lite sent men så kom då äntligen vaccineringen igång. Under en viss debatt kan man lugnt säga. En grupp, inte stor, men synnerligen aktiv i tidningarnas debattsidor och på bloggar hävdar att vaccinet är giftigt och komme rta livet av folk i parti och minut. De finns de där som ser konspirationer i allting kan man lugnt konstatera.