Gula

B-vitaminbrist är något som kan drabba alla, men är främst vanligt hos äldre personer. Kroppens grundläggande funktioner har stort behov av B-vitaminer och din hälsa kan påverkas en hel del om du har brist på detta vitamin. Det kan ta flera år, innan symptom på b-vitaminbrist syns eller bryter ut. Anar du själv att du har brist på B-vitamin, så kontakta en läkare. Riskerna är annars stora att du utvecklar anemi eller får bestående skador på nervsystemet.
Symptomen på B-vitaminbrist brukar i första skedet, visa sig som trötthet. Man kan även få sveda på tungan och har ditt nervsystem redan skadats, så känner du av stickningar och domningar i fötterna och får en dålig balans. Du kan även få en nedsatt känsel. B-vitaminbrist kan även ge dig störningar i minnet, hjärtklappningar, depressioner och det kan även leda till ofrivillig barnlöshet hos båda män och kvinnor.
Vi människor har behov av D-vitamin och det är ett vitamin som bildas naturligt i kroppen när solen lyser. I Sverige är det dock vanligt med brist på D-vitamin, eftersom vi har en så pass kort sommar. Det finns även D-vitamin i maten vi äter, men det är alldeles för liten mängd för att tillgodose vårt behov. Brist på D-vitamin påverkar hälsan på många olika sätt, och kan leda till en mängd olika sjukdomar.
Det är viktigt att få i sig D-vitamin, för vårt skelett och det rekommenderas alltid att barn får tillskott med D-droppar när de är små. Vi vuxna har också behov av att tillsätta extra D-vitamin med hjälp av tillskott.

Flyter på bra med vaccineringen i de södra delarna av landet kan man konstatera med i resten verkar de ha lite svårt att organisera det hela. Framförallt i Stockholm, hänger nog en hel dle i hop med att så mycket är privatiserat där. Och då är det bara pengar som styr.

Lite sent men så kom då äntligen vaccineringen igång. Under en viss debatt kan man lugnt säga. En grupp, inte stor, men synnerligen aktiv i tidningarnas debattsidor och på bloggar hävdar att vaccinet är giftigt och komme rta livet av folk i parti och minut. De finns de där som ser konspirationer i allting kan man lugnt konstatera.