Gula

Gula som man normalt kanske tänker på som en färg kan ha fler betydelser utöver det.

Tittar man tillbaka i historien så står Gula på latin för en av dödssynderna enligt den katolska läran. Och inte vilken synd som helst utan den som kallas för frosseri. Och när man tänker lite på det så är väl en blogg på internet en form av frosseri.

Nätet ger oss möjlighet att frossa i precis vad som helst och det i viken utsträckning som helst. Internet är en dröm för den som vill frossa. Och på ett sätt så passar namnet bra på en blogg kan man säga.